KBT bygger på forskning och är en dokumenterat effektiv behandling för en rad problem som till exempel olika ångestsyndrom, depression, sömnsvårigheter, relationsproblem och smärtproblematik.

 

 

CATHERINE SUNDLING

 

LEGITIMERAD PSYKOLOG

FIL DR

Kontakt

• Besöksadress

Skeppargatans Psykolog- & Hälsomottagning

Skeppargatan 19

Stockholm 

• Telefon

070-333 93 30

KBT

KBT är en strukturerad och målfokuserad psykoterapi-form. Klienten och terapeuten samarbetar för att lösa klientens problem. De första sessionerna ägnas åt en noggrann utredning som resulterar i en problemanalys. Klienten och terapeuten formulerar sedan tillsammans de mål som klienten vill uppnå under psykoterapin.

Hur går det till?

Även om det ibland kan vara nödvändigt att se tillbaka för att förstå hur onda cirklar uppkommit så ligger huvudfokus ändå här och nu - på aktuella problem och hur de påverkar i dag och framåt. Terapeuten är aktiv och tillhandahåller hela tiden konkreta verktyg. Mellan sessionerna har klienten hemuppgifter, det kan vara t ex att registrera problemsituationer eller träna något man kommit överens med terapeuten om. Relationen i terapin bygger på ett samarbete där klienten är den som är expert på hur problemen yttrar sig och terapeuten står för kunskap om hur problemen kan analyseras och lösas.


Varje session är också strukturerad och planerad och har en tydlig agenda. Behandlingen utvärderas fortlöpande och målsättningarna ses över, allt för att klienten till slut ska nå sina mål. Behandlingen har en tydlig avslutningsfas med återfallsprevention och eventuella uppföljningssamtal för att se till att resultaten håller i sig.

KBT är en kort vilket innebär allt ifrån några få sessioner upp till 20-25. En session är 45 minuter.


 

  Aktuellt:

 

  190125

  Just nu finns tider på    

  måndagar och  

  torsdagar.  Även kvällstider.

Skeppargatans Psykolog- och Hälsomottagning

Skeppargatan 19

 

Medlem av:

Sveriges Psykologförbund (www.psykologforbundet.se)

Beteendeterapeutiska föreningen     (www.kbt.nu)